Investera i oljeaktier

Det finns mängder av sätt att investera olja. Oftast betyder det inte att du investerar och äger den fysiska produkten. Vanligare är att man exempelvis köper aktier i något oljebolag. Det är en något säkrare investering att handla och spekulera direkt mot råvarupriset. Här går vi igenom hur man dels investerar via aktier, men också andra investeringsprodukter med olja som underliggande tillgång.

Att köpa oljeaktier

När man investerar i olja behöver det inte vara en direktexponering mot oljepriset. Man kan också investera i aktier i olika typer av aktiebolag. Det ger både för- och nackdelar. Oljebolagen påverkas såklart också av oljepriset. Går oljepriset upp ökar deras värde och din investering blir mer lönsam. Går det ner händer samma sak fast tvärtom. Du hittar oljebolag hos de flesta nätmäklare och kan lägga köpordrar. Läs mer om olje aktier här.

Upstream, midstream och downstream

Man kan säga att det finns tre olika typer av oljebolag. De kallas för och kategorieseras som Upstream, Midstream och Downstream.

  • Upstream: Är främst inrikta på att utvinna, prospektera och hitta olja.
  • Midstream: Mitt mellan up- och downstream. Handlar ofta om transport och logistik av olja. Exempel är pipelines och hanteringen av oljetankers.
  • Downstream: Exempelvis raffinaderier. Är ofta närmare slutkunden

Fördelar och nackdelar med aktier

Aktier har en viss fördel som investering gentemot värdepapper som bara påverkas av oljepriset. Här ligger investeringen i hela bolaget, inte bara mot oljepriset. Variationer i oljepriset är mindre kännbara, både upp och ner. Därav är det inte helt lämpligt att köra med aktier och trading. Nu erbjuder vissa mäklare hävstång på aktier men det är betydligt vanligare att få hävstång på CFD:er och certifikat.

Investera i olja via certifikat

Det finns alternativ till aktier och fonder om du vill följa oljans prisutveckling mer direkt. När du väljer att investera i oljecertifikat spekulerar du i hur oljepriset kommer utvecklas i framtiden. Här är prisutveckling och värdet på din investering betydligt mer dramatisk än med aktier. För att investera i oljecertifikat behöver du bara öppna konto hos en nätmäklare.

Bull och bear-certifikat

Det finns en stor fördel med att investera i certifikat som följer priset av en råvarutillgång, gentemot aktier och fonder. Den är att man kan få avkastning på både upp- och nedgångar. Termen kallas för bull- och bearcertifikat. Bullcertifikat följer samma utveckling som tillgången. Värdet på den ökar om oljepriset stiger. Bearcertifikat gör helt tvärtom. Det blir mer värdefull om oljepriset sjunker.

Ökad vinst – och risk med hävstång

Ofta när man handlar med certifikat kan man välja att handla med hävstång. Rör sig tillgången i den riktning man tror har man möjlighet till höga vinster. Ett exempel:

  • Ett oljecertifikat med 3 gånger hävstång ger tredubblad ökning av priset. Om oljepriset en dag skulle gå upp 5%, blir certifikatet med 3 gånger hävstång värt 15% mer (3 x 5).

Fördelar med oljecertifikat

När du handlar med oljecertifikat är det ett bra sätt att få exponering mot oljepriset. Din investeringsportfölj mår också bra av diversifieringar. För trading och kortsiktig handel så kan investeringar med oljecertifikat och hävstång vara fördelaktigt. Du kan ju även investera i både upp och nedgångar. Om du förutspå rätt kan du få bra vinster med låg insats.

Nackdelar med oljecertifikat

Det finns naturligtvis nackdelar med att handla med oljecertifikat. Handlar man med hävstång är riskerna ännu högre för då riskerar du att förlora mycket. Värdeförändringen av olja har historiskt sätt varit svår att förutse. All form av investering ska ske med hjälp av en utförlig analys. Det är särskilt viktigt när du ska investera i naturtillgångar som olja..

Minifuture och turbowarranter

Mini future och turbowarranter är andra sätt att investera med olja som underliggande tillgång. Mini future är ett hävstångsinstrument. Det består både av en kapitalinsats och en finansieringsdel. Det är en slags lån från aktören som ger ut mini futuren. En turbo warrant är en annan typ av investering. Här kan du köpa den underliggande tillgången till ett visst pris på en bestämd dag.

Fördelar och nackdelar med minifutures och turbowarrants

Fördelen med Mini Futures och Turbowarrants är att de ger en hävstång och att du kan göra betydande vinster. På samma sätt kan det vara en nackdel. Hävstången kan mångdubbla din vinst. Samtidigt kan hävstången göra att du förlorar hela din investering. Det är lite av ett spel och är helt klart riskablare än aktier.

Oljeterminer, olje-futures

Ytterligare ett par sätt att få exponering mot olja är oljeterminer och olje futures. Oljeterminer används av importörer och exportörer av olja att skydda sig mot volatiliteten av oljepriset. En oljetermin ett kontrakt helt enkelt. Det betyder att man ska utbyta en viss mängd olja på en bestämd dag till ett bestämt pris. Du som köper oljeterminer kan välja att sälja innan slutdatum och förhoppningsvis tjäna pengar på det. Olje-futures är ett annat namn på oljeterminer.

Fördelar och nackdelar med oljeterminer

När du investerar i oljeterminer spekulerar du i prisutvecklingen, med hävstång. Rör sig priset i rätt riktning få du avkastning. Gör det inte det kan du däremot förlora en stor del av ditt satsade kapital. En väldigt viktig sak skiljer terminer från certifikat. Handlar med du med oljeterminer kan du faktiskt förlora mer pengar än vad du först köpt terminerna för.

CFD

Det sista sättet vi går igenom för att investera med olja som tillgång är CFD. Det betyder Contract for Difference. I praktiken fungerar det som att köpa tillgångar med en del egen insats medan resten finansieras av den mäklare som säljer CFDn. Det har blivit en ganska populär form av värdepapper. Både vinsterna och riskerna med CFD är höga båda.

Fördelar och nackdelar med CFD

Genom att investera i CFD spekulerar du i både upp- och nergångar i den underliggande tillgången. Det är ett ganska enkelt sätt för att få hävstång i sin investering. Förutom olja finns en mängd underliggande tillgångar. För gemene man är det en ganska ovanlig investeringsform. Den är inte möjligt att handla hos alla nätmäklare. En betydande risk med CFD är att man faktiskt kan förlora mer pengar än vad man satsat.