Olika typer av investeringar

Att investera i något innebär att du gör någonting nu, som du förväntar dig ska ge tillbaka mer i framtiden. Det finns en hel del olika sätt att investera på. Du kan investera i ditt företag, fastigheter, dig själv eller aktiemarknaden bland annat. Vi ska lite ytligt gå in på investeringar i aktiemarknaden och vilka alternativ som kan tänkas finnas där.

 

Många olika strategier

Innan vi går vidare vill jag tydliggöra att detta inte är någon form av råd. Det är endast en ytlig beskrivning av lite olika alternativ som folk har använt sig av.

 

Det finns extremt många olika sätt att investera i aktiemarknaden. För det första finns det olika typer av instrument att investera i, såsom aktier, optioner, index, terminer, obligationer, konvertibla skuldebrev, warranter etc. Och när du väljer att investera i någon av dessa finns också olika strategier i vardera. Man kan vara mer långsiktig eller kortsiktig till exempel, och man kan ha olika riskbenägenhet.

 

Ett index är ett instrument som motsvarar en del av marknaden, eller hela. Det ger dig en möjlighet att satsa på en hel sektor, eller kanske hela svenska börsen exempelvis, om du tror att hela ekonomin kommer att gå bra men inte vet exakt vilket företag du ska satsa på. Det är därmed ett lågriskalternativ.

Länktips: Bilverkstad.Eu

Terminer och optioner liknar varandra. Det är ett kontrakt mellan en köpare och en säljare, som i princip ”bettar” på börsen. En utfärdare överlåter risk, och avsäger sig därmed vinstmöjligheter, till en köpare av optionen. Det finns två olika typer av optioner, köpoption och säljoption. Vid en köpoption förbinder sig utfärdaren till att sälja den underliggande aktien till ett förutbestämt pris. Och tvärtom, köpa vid en säljoption. Vad köparen betalar för optionen är en riskpremie, dvs en viss bestämd summa som lyfter en del av risken för utfärdaren. Om du köper en köpoption tror du att den underliggande aktien ska gå upp, och vice versa. Skillnaden mellan terminer och optioner är att med optioner har utfärdaren en skyldighet att fullfölja sin del av avtalet, medan köparen endast har en rättighet. När det gäller terminer har både köpare och säljare en skyldighet.

 

En obligation är ett slags lån för att finansiera budgetunderskottet. Men även företag, bostadsinstitut, finansbolag och kommuner kan emittera obligationer. De vanligaste är dock statsobligationer, vilket är ”långa papper”, och statsskuldväxlar, som är ”korta papper”. Statsobligationer löper oftast 5-10 år, och en kupongränta betalas ut varje år. Statsskuldväxlar löper kortare än ett år och avkastningen utgör den korta marknadsräntan.

 

Aktier och fonder

Aktier och fonder är de vanligaste investeringsformerna. Fonder är bra för de som inte vill lägga ner tiden själv på att läsa om och analysera företag eller makroekonomiska faktorer. När du placerar pengar i en fond innebär det att du överlåter dina pengar att placeras i aktier och annat till andra.

 

Har du dock ett intresse för att själv sätta dig in i marknaden är aktier ett bra alternativ. När det kommer till att investera i aktier finns också många olika alternativ när det gäller strategier. Vissa köper andelar i företag och håller ”för alltid” i princip. Vissa spekulerar i mer tillfälliga kursrörelser som kanske ger snabbare vinster, men innebär en högre risk. Allting hänger på vilken typ av person du är. Oavsett vad du väljer att göra är det alltid till stor fördel att vara påläst. Det är roligare att ha läst på innan än att göra det efter.