Teknisk analys vid investering

Teknisk analys vid investering

Många är kanske inte bekanta med investerings termen teknisk analys vilket ofta förkortas TA. För de som inte vet så är teknisk analys ett verktyg som används för att med ökad säkerhet kunna försöka sig på att förutspå vilken riktning och vilket pris exempelvis en aktie, valutakurs eller kryptovaluta rör sig emot. Allt detta grundar sig i att man analyserar marknadsdata som finns tillgängligt.

 

Hela konceptet bygger på att analysen i det stora hela kan knytas samman av två stycken huvudhandlingar, köp och sälj. Med all relevant data som finns så återspeglar detta marknadsbeteenden och kan därefter användas för att försöka förstå sig på hur marknadens mönster och vart riktningen går.

Tidigare Pris-Indikator

De som starkt anförtror sig till teknisk analys och som själv använder det menar att en av de viktigaste indikatorerna dem har är historiken av tidigare pris och använder detta för att kunna förutspå framtida prissvängningar och prisnivåer.

 

Det kan också betraktas som en del av den fundamentala analysen som också är viktig när man investerar men detta är kapitel för en annan gång.

Rita Grafer: Olika Tidsintervall

En stor del av teknisk analys har mycket att göra med grafer som berör pris och volym i väldigt stor utsträckning. När man kollar på dessa variabler så finns det en del saker man måste vara medveten om. En av dessa är att det finns olika tidsintervall man kan kolla mellan och dessa visar olika saker. Exempelvis så kan ett 5-minuters intervall indikera att en aktie är på väg neråt men om man zoomar ut lite grann och kollar på 4 timmar intervallet så visar den att aktien egentligen är på väg uppåt.

 

De allra vanligaste intervallen som används vid teknisk analys är:

 

 • 5 minuters intervall
 • 15 minuter intervall
 • 1 timmes intervall
 • Dagligt intervall
 • Vecko-intervall

 

Saker som kan avgöra vilket intervall man använder kan vara hur länge man vill äga en viss aktie och vilken risktolerans man har.

Candlesticks

Candlesticks är ett av de mest frekvent använda verktygen för att se prisrörlighet i en aktiegraf. En Candlestick formas under varje utgiven period, denna period beror på vilket intervall man kollar på. I exempelvis ett 5-minuters intervall så blir varje 5 minuter en candlestick. Candlesticken har olika färger beroende på om den gått upp eller ner. En rött candlestick innebär nedgång och en grön innebär uppgång för den givna perioden.

Candlestick Mönster

Meningen med candlesticks är inte enbart att de är fina att titta på, men genom att noggrant granska candlesticksen (en eller flera) så kan man utgöra mönster som kan vara bra indikatorer på vart en aktie egentligen är på väg.

Tips på candlesticks mönster att lära sig utantill:

 

 • Morning Star (Positiv)
 • Hammer (Positiv)
 • Bullish Engulfing
 • Evening Star (Negativ)
 • Shooting Star
 • Bearish Engulfing

 

Dessa kan vara en bra början att ha koll på. Blir man mer intresserad av vilka mönster som finns och exakt vad det betyder så är det enkelt att hitta på nätet, detta enda man behöver är att söka efter ”candlesticks patterns”

Slutsats

Den här artikeln var en kort introduktion av teknisk analys och hur det kan användas när man köper och säljer aktier. Är du intresserad att läsa mer se messutjatalot.fi.