Investera i grön energi, här är allt du behöver veta!

Aktiemäklare såväl som storbankerna har sett en nedgång på Stockholmsbörsen precis som många andra länder upplever samma nedgång på marknaden som vi gör i Sverige. För oss svenskar är läget emellertid ganska ljust, i alla fall när man jämför med övriga EU.

Den svenska ekonomin har klarat sig bäst under coronakrisen rent ekonomiskt. Det stora nedgång som upplevs gör att allt fler har börjat blicka mot att investera i bland annat grön energi. Här kan du läsa mer om hur investeringsmöjligheterna ser ut inom den gröna energiindustrin.

Vad är grön energi?

Ligger du också och vänder och vrider på dig i sängen på natten av oro för klimatet? Kanske borde du rent av prova på ett tyngdtäcke så att du kan få lite lättare att falla i sömn när du ska gå och lägga dig. Dålig sömn är aldrig roligt och det kan göra dig både okoncentrerad, nedstämd och sjuk. På grund av detta kan det vara en bra idé att göra något åt saken så att du får lite välförtjänt kvalitetssömn. Oron är tyvärr befogad i allra högsta grad, framställningen av el till fabriker och privata hushåll är nämligen idag en av de största miljöbovarna i världen.

Utvinning av el sker genom att använda kolkraft och atomkraft. Genom att gräva upp kol ur berget och att fusionera atomer skapas energi i stora kolkraftverk respektive atomkraftverk. Dessa typer av energiutvinning hör tillsammans med vissa typer av gaser till fossila bränslen. Grön el, eller energi, kommer från vindkraft, vattenkraft och solenergi. Miljöpåverkan är minimal eller icke-existerande med grön energi.

Varför ska man investera nu?

I Sverige har vi kommit långt i vårt miljötänk och vår klimatanpassning är långt framme om man tittar på liknande länder i resten av världen. Men det kan vara positivt för dig som investerare att andra länder fortfarande bara är i början av den gröna omställningen som vi kommer se komma inom de nästkommande åren.

Eftersom många länder fortfarande inte har börjat investera i utrustning eller forskning i hur man producerar och utvinner grön energi kommer efterfrågan bli stor. Expertisen finns i Skandinavien, det betyder att många länder kommer vända att sig hit för att komma igång med sin gröna omställning.

Den gröna omställningen kallas de planer som alla länder, förutom USA, har skrivit under på i det så kallade Parisavtalet. Där åtar sig länderna att ställa om sin energiförbrukning till att i övervägande del komma från grön energi inom ett visst antal år.

Kommer aktierna att stiga?

Eftersom Sverige är ett av de främsta länderna när det kommer till forskning och utveckling av utvinningsprocessen av grön energi kommer företagen att uppleva framgångar i kommande tid. Investering kan göras i aktier i gröna energiföretag eller i fonder.

När alla länder ska köpa utrustning för att kunna framställa grön energi är sannolikheten att de kommer vända sig till Skandinavien, eftersom vi har kommit längst inom utvinning av energi från vatten och vind. Alla BRICS-länder och stora ekonomier förutom USA har idag en klimatplan där en omställning till grön energi ligger planerad inom en snar framtid.

BRICS-länderna står för Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika som är de fem ekonomier som växer snabbast i hela världen, Det är dessutom några av världens största länder både geografiskt och sett till befolkningens storlek.