Tjänar man pengar på att investera i grön energi?

Eftersom det på grund av coronakrisen har skett ett enormt fall på börserna runt om i världen står många investerar och ställer sig frågan vad man bör göra sin nästkommande investering i. Oavsett om du är en privatperson eller professionell investerare kan det vara bra att läsa på lite om vad trenderna säger innan man börjar investera. Här kan du läsa mer om investering i grön energi.

Kämpa för klimatet men låt det inte gå ut över din sömn

Är du ängslig över att klimatet och den gröna omställningen går åt fel håll? Kanske så pass mycket att du har svårt att sova på natten. I medierna talas det allt mer om hur viktigt det är att vi inleder den gröna omställningen, i Sverige är vi långt framme jämfört med många andra länder, men vi är ändå inte i mål. Så din svårighet att sova är kanske inte helt obefogad, men den hjälper knappast klimatet. På grund av detta borde du kanske ta och läsa på lite vad man kan göra för att sovabättre, det finns nämligen lite olika saker du själv kan göra. Nåväl, tillbaka till klimatet.

Världsmarknaden för energi och elförbrukning står just nu inför en stor grön omställning. Det kommer inte minst att påverka de företag som är aktiva inom branschen redan idag. Vi i Skandinavien är de länder som har kommit längst inom grön energiutvinning. I Sverige är både vatten- och vindkraft stort, i Norge är det vattenkraft och i Danmark vindkraft. Det gör oss till experter på området, en expertis som inte finns någon annanstans i världen.

I praktiken betyder det att de flesta av världens största länder kommer behöva investera i forskning, expertis och inte minst utrustning i form av vattenkraftverk och vindkraftverk för att kunna inleda sin stora gröna omställning.

Kan man vara säker på att det är en bra investering och hur påverkar Parisavtalet?

Parisavtalet kallas det avtal som alla länder har skrivit under på och som binder dem till att sätta igång en grön omställning inom ett visst antal år för att skydda klimatet. Alla länder i världen förutom USA har skrivit under på avtalet.

Allt fler forskare pekar på en mycket oroväckande utveckling för klimatet. Genom avskogning i Amazonas regnskog från Brasiliens sida och stor energiutvinning från kolkraft i Kina är klimatet på bristningsgränsen. Forskarnas ord är entydigt: Det måste göras något nu. Vilket har lett till att länderna har enats om att skapa Parisavtalet.

Investeringsmässigt innebär det att stora länder kommer att investera miljontals av beställningar i de företag som finns. Eftersom expertisen är störst och i princip endast existerar i Skandinavien är det troligt att länderna i fråga kommer vända sig till oss.

Vad är skillnaden på fossila bränslen och grön energi?

Fossila bränslen kallas de energikällor som man använder i till exempel kolkraftverk. Det är som man hör på namnet först och främst kol som används. Kol grävs upp i gruvor och är ett ämne som en dag kommer att ta slut på jorden, därav namnet fossila bränslen. En annan energikälla som hör under samma kategori är atomkraft. Även om atomkraft förorenar väldigt lite i själva energiutvinningen så kan avfallet hanteras med nöd och näppe, vilket gör att även denna energiform är skadlig för miljön.