Så ser en diversifierad investeringsportfölj ut

När det gäller att bygga den bästa investeringsportföljen hör man ofta att diversifiering är nödvändigt. Men vad betyder det ens – och varför behöver man bry sig om det?

Diversifiering innebär kortfattat att man sprider sina pengar mellan olika investeringar för att minska sina risker. Genom att välja rätt grupp av investeringar kan man begränsa sina förluster och minska fluktuationerna i investeringsavkastningen utan att offra för mycket potentiell vinst.

Dessutom har diversifiering väldigt stor inverkan på om man når sina ekonomiska mål eller inte. Om man inte inkluderar tillräckligt med risker i sin portfölj kan det hända att investeringarna inte får tillräckligt stor avkastning för att man ska nå sina mål.

Vad är en investeringsportfölj?

I finansiella termer är en investeringsportfölj en samling investeringar. Det kan inkludera aktier, ETF:er, fonder och råvaror. Du kan i praktiken diversifiera din portfölj som du vill själv, alternativt anlita en finansiell rådgivare som hanterar din portfölj åt dig.

En kombination av aktier, fonder och kortsiktiga investeringar

För många finansiella mål kan det vara en bra strategi att investera i en blandning av aktier, fonder och andra värdepapper med kortsiktig avkastning.

Aktier

Aktier har historiskt sett haft störst risk och högst avkastning bland olika värdepapper. Aktiernas volatilitet gör dem till en mycket riskabel investering på kort sikt. Men investerare som är villiga att diversifiera sin portfölj med aktier har i allmänhet belönats med stark positiv avkastning. När man diversifierar sin portfölj med aktier är det viktigt att diversifiera aktieinnehavet också. Det vill säga att man investerar i aktier från olika länder och sektorer, allt för att sprida sina risker på bästa sätt.

Mer om aktier, dess volatilitet och varför de passar in i din investeringsportfölj kan du läsa om hos AktieSkola.

Fonder

Fonder är i allmänhet mindre volatila gentemot aktier, men ger också en mer blygsam avkastning. Som ett resultat kan en investerare som närmar sig ett finansiellt mål öka sitt fondinnehav i förhållande till sitt aktieinnehav eftersom den minskade risken att hålla fler fonder skulle vara attraktivt för investeraren trots dess lägre tillväxtpotential.

Kortsiktiga investeringar

Att investera i aktier och fonder, det vill säga i bolag i olika sektorer, är det bästa sättet att diversifiera sin investeringsportfölj på. Det finns dock mer kortsiktiga investeringar värda att sprida sina risker med, även om de procentuellt inte bör utgöra mer än omkring 5% av ens portfölj. Kortsiktiga investeringar kan bland annat vara kryptovalutor, något man ser blir allt mer populärt bland investerare. Åter igen ska dessa endast utgöra en mindre procent av portföljen med tanke på dess höga riskfaktorer.

När och hur ofta ska man diversifiera portföljen

Många finansiella experter rekommenderar att investerare diversifierar sina portföljer med ett regelbundet tidsintervall, till exempel en gång i halvåret eller en gång om året. Andra rekommenderar att man endast diversifierar sina portföljer när ens avkastning står stilla eller när man inte ser de resultaten man hade hoppats på. I båda fall är det viktigt att inte diversifiera allt för ofta eftersom detta kan göra mer ont än gott på dina investeringar.