Vad är negativ ränta på sparkontot?

Att förvara sina pengar på ett sparkonto har länge varit ett bra sätt för många att förvara sina pengar samtidigt som man årligen har fått en mycket liten ränta på sina insatta pengar. Jämfört med att lägga sina pengar på ett transaktionskonto har ett sparkonto alltså hjälpt många att spara pengar samtidigt som man fått en liten ränta på det man satt in. Idag är dock negativ ränta, eller minusränta, mycket vanligt på sparkonton – men vad är det egentligen?

Transaktionskonto eller sparkonto?

I Sverige finns två olika kontotyper: transaktionskonto och sparkonto. Precis som namnen säger används ett transaktionskonto primärt för att göra transaktioner och ett sparkonto för att spara pengar. Använder du ett bankkort ska det alltså kopplas till ditt transaktionskonto till vilket du kan flytta pengar från ditt sparkonto. Till sparkonton kan vanligtvis inte bankkort kopplas, och du behöver alltså ett transaktionskonto för att kunna göra transaktioner när du till exempel betalar räkningar eller handlar i affären.

Vidare brukar man tala om två olika typer av sparkonton: fasträntekonton som har en fast ränta och obundna konton som har en rörlig ränta. Kort sagt betyder det att oavsett vilket typ av sparkonto du har använt, får du en liten ränta på det du har satt in. Detta ha många ansett vara ett bra alternativ till att investera pengar eftersom risken är mycket liten när du sparar på ett sparkonto.

Hur fungerar minusränta

Innan vi reder ut begreppet sparkonto med minusränta är det bra att klargöra vad som egentligen händer med dina pengar när de ligger på ett sparkonto. På en del sparkonton är räntan mycket liten eller ingenting alls, vilket gör att du i själva verket alltid går på minus även om kontot inte har minusränta. Detta beror på att inflationen “äter upp” dina pengar. 

Inflation betyder i korta drag att pengar minskar i värde vilket betyder att 100 kronor kommer att vara mindre värt om ett år jämfört med vad det är värt idag. Dessutom kostar ofta bankens egna avgifter för att du ska får ha pengarna hos banken, vilket gör att du kan gå på minus även om du får en viss ränta på kontot.

Negativ ränta betyder alltså att du är tvungen att betala en viss ränta för de pengar du har satt in på banken, vilket är ytterligare en kostnad. Ofta är den negativa räntan inte särskilt hög, men kan kännas hög eftersom det genast syns på kontot vad som har gått ut.

Är det alltså en dålig idé att ha sina pengar på ett konto med minusränta?

Inte nödvändigtvis – ibland kan det vara det säkraste alternativet. Sparar du dina pengar på ett konto med en minusränta är riskerna mycket mindre jämfört med att spara dina pengar i fonder. På det sättet undviker du att förlora för mycket pengar ifall det sker en lågkonjunktur och fonderna sjunker i värde. På grund av bland annat stöldrisk och brandrisk är madrassen oftast inte heller någon vidare idé, och att lägga pengarna på ett sparkonto kan alltså i slutändan vara det bästa alternativet.

Hur du själv väljer att spara eller investera dina pengar beror på dina egna preferenser och vilka risker du vill ta. Innan du gör ett investerings- eller sparbeslut är det viktigt att du bekantar dig med alternativen som finns så att du kan hitta ett alternativ som passar just dig.