Vad skiljer investeringar i kryptovalutor åt gentemot investeringar i aktier?

Tack vare den nya generationens möjligheter gällande investeringar är det enklare än någonsin för individer att investera i tillgångar digitalt. Detta har lett till ett ökat intresse för att investera i både klassiska tillgångar som aktier, och i mer moderna sådana som kryptovalutor. Även om processen i att investera i aktier och kryptovalutor har flera gemensamma nämnare, finns det många ting som skiljer dem åt.

Om du överväger att köpa Bitcoin för första gången finns det sålunda ett par saker att ha i åtanke. Även om du är väl insatt i aktieinvesteringar sedan tidigare. Nedan guidar vi dig så att du förstår skillnaderna mellan investeringar i kryptovalutor åt aktier.

Ägande och innehav

En av de största skillnaderna mellan investeringar i kryptovalutor och aktier är ägandet. Även om en aktie gör investeraren till en del av ett företag, gör en investering i en kryptovaluta vanligtvis inte detta. Trots detta är kryptovalutor mycket enklare att äga än aktier. Även om de flesta investerare köper ett derivat av aktier, är själva aktien inte hos användaren. Du kan äga aktier på ett sätt, men du kan inte köpa själva tillgången på en börs.

När det gäller kryptovalutor, däremot, kan du köpa den själva underliggande tillgången. Faktum är att det inte tar mer än några minuter från det att du kan se att tillgången från en börs ligger i din privata plånbok.

Tillgång till handel

För de allra flesta aktieinvesterare är handeln i allmänhet begränsad till fastställda tider. Detta då börser endast opererar under vissa öppettider, och det är endast under dessa öppettider man kan köpa och sälja aktier.

Kryptomarknaden har dock aldrig stängt, inte ens under helgdagar. Detta gör tillgången till handel betydligt mer flexibel för kryptoinvesterare. Detta har såklart sina för- respektive nackdelar, då det till viss del möjliggör större chanser för handel, men också, som ett resultat för detta, ökar risken för förluster då man handlar mer om marknaden är mer tillgänglig.

Marknadernas volatilitet

En av de största skillnaderna mellan traditionell handel med aktier och handel med kryptovalutor är marknaders olika volatilitet.

En lägre volatilitet gör att marknaden, och investeringarna, är mer stabila. Detta gör dock också att investerare normalt får vänta en längre tid på en ekonomisk belöning, vilket som är fallet med aktiemarknaden.

Kryptovalutamarknaden har en mycket högre volatilitet, vilket innebär att priserna kan förändras drastiskt från en timme till en annan. Den höga volatiliteten betyder större risker, då man kan förlora väldigt stora summor pengar, men det möjliggör också en större potential för snabba vinster.

 

Försäkringar

När man köper aktier via en mäklare får man många gånger en försäkring tecknad i samband med detta. Det vill säga att man kan få statlig ersättning om insättningarna hos mäklaren går förlorade.

Kryptomarknaden kommer dock inte med några försäkringar. Det finns inga säkerheter eftersom kryptovalutabörser fortfarande är mestadels oreglerade.

Man ska dock komma ihåg att handel på kryptovalutabörser normalt inkluderar färre kostnader, varav traditionella börser för exempelvis aktiehandel tenderar att ta ut extra avgifter.