Trading med Futures

Futures är så kallade finansiella derivat, det vill säga kontrakt som möjliggör trading med underliggande tillgångar med ett redan fastställt pris. De är spekulativa hävstångsprodukter som kan leda till stor förlust, men denna typ av trading kan även vara smarta sätt att diversifiera sin portfölj med och öka sin avkastning på.

Trading med Futures är ett sätt att dra nytta av specifika värdepappers kortsiktiga prisrörelser och trender – både upp och ner – utan att man faktiskt behöver äga den underliggande tillgången. Eftersom Futures är en hävstångsprodukt finansierar man tillgången med hjälp av ett lån och inte med sitt eget kapital. Denna typ av trading går att genomföra på de flesta mäklarplattformarna som Saxo Bank.

Trading med hög likviditet

Futures-kontrakt är i sig inte mer riskfyllda än andra typer av investeringar. De baseras ju trots allt på de underliggande tillgångarna, oavsett om det så är aktier, fonder eller valutor. Däremot kan Futures ses som väsentligt mer riskabelt eftersom likviditeten är hög. Som med alla investeringar kan priset på ett Future-kontrakt gå upp och ner, och därmed medför denna typ av trading en stor risk. Men det som framförallt har bidragit till att Futures ser som en riskfylld investering är på grund av den hävstång som är involverad i handel med Futures.

En hävstångsprodukt

Futures är som sagt en hävstångsprodukt. Detta innebär rent kortfattat att man använder sig av ett lån för att finansiera sin handel. Hävstång kan användas för att finansiera aktieköp också, men handel med Futures erbjuder betydligt större hävstångseffekt. Detta innebär att exponeringen för förlust ökar. En relativt liten prisnedgång på de underliggande tillgångarna kan således leda till att man förlorar de lånade pengarna rätt snabbt. Samtidigt möjliggör hävstångsprodukter det för tradern att investera mer och därmed även tjäna mer.

Bra eller dåligt med Futures-trading?

Futures har stora fördelar som gör dem tilltalande för alla typer av investerare. Trading med denna typ av hävstångsprodukt bidrar dock till att tradern är betydligt mer exponerad för stora förluster gentemot tradern som exempelvis handlar med indexfonder. Även små rörelser på marknaden kan nämligen leda till extrema förluster.

Huruvida trading med Futures är bra eller dåligt är således väldigt objektivt. Är du väl insatt i marknaden kan det vara värt ett försök, men försök då att hålla dig till en så låg hävstångseffekt som möjligt. Det finns inget värre misstag en trader kan begå än att hoppa rätt in på planen och börja handla innan hen vet vad hen håller på med!