Vad är RSI – Relative Strength Index?

När man investerar på en marknad, vare sig det är i kryptovalutor eller i aktier så vill man veta om denna är överköpt eller översåld. Inom valutahandel är det vanligt att använda sig av Relative Strength Index, RSI för att analysera om Bitcoin värde kommer gå upp eller ner exempelvis.

Vad är då Relative Strength Index? Jo det är ett verktyg som mäter förändringar och prisrörelser genom teknisk analys. Detta används av många för att få en signal på om det är läge att köpa eller sälja aktier eller valutor exempelvis. Det fungerar som så att Relative Strength Index kommer att visa för dig hur en aktie ligger till i förhållande till den tidigare kursen, det betyder om det gått upp eller ner. Denna jämförelse blir sedan en siffra mellan 100 och 100 som man sedan kan tolka. Genom att tolka denna siffra kan man således se om aktieutvecklingen är bra eller dålig jämför med hur den tidigare sett ut i den typen av perioder.

27Vad RSI gör är att den visar på ett slags genomsnitt på de dagar som man beräknat och titta på RSI, ofta sker detta under ett 14 dagars spann, men det går också att göra på kortare eller längre tid, både minuter, timmar, veckor och månader.

Att använda RSI

Så man använder alltså RSI för att kunna se hur en aktie ligger i förhållande till hur den brukar se ut under den tidsperioden. Man jämför alltså aktiens utveckling med hur den historiskt sett ut. Det betyder att om aktien ser ut som om den stigit mycket i förhållande till hur den historiskt sett ut så blir RSI siffran hög. Ser den däremot ut som om den har sjunkit mycket i förhållande till hur det historiskt sett ut så blir RSI siffran låg. Och då kan man läsa det som så att den höga RSI siffran kan peka på att aktien skulle kunna vara det som kallas överköpt medan en låg RSI siffra kan peka på att den skulle kunna vara översåld.

Man har också indikationer på vad som generellt brukar klassas som överköpt eller översåld aktie. Då är det att om RSI siffran är på över 70 så antyder det att aktien är det som kallas för överköpt och är RSI siffran på under 30 så antyder det att den är såkallat översåld.

Vad ska man då göra med dessa siffror? Om man väljer att lita på dessa siffror så kan dem helt enkelt vara en indikation på om det är läge att köpa eller sälja aktier på den tidpunkten. Om aktien alltså har en RSI siffra på över 70 så kan man se det som ett bra tillfälle att sälja denna. Har den däremot en RSI siffra på under 30 så kan det i stället vara en indikation på att man ska köpa aktien, om den inte tros falla ännu mer. Det man ska komma ihåg är dock att allt detta bara är spekulationer. Så även om man läser siffrorna och försöker vara strategisk är det ingen som säkert kan veta vad som faktiskt kommer att ske.